O firmie

Firma Archeologiczna GLESUM, to nieustannie rozwijający się zespół składający się z doświadczonych archeologów, którzy posiadają wieloletnią praktykę w zakresie badań archeologicznych oraz licencjonowanych operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Doświadczenie zawodowe zdobywamy od wielu lat podczas badań naukowych i inwestycyjnych (nadzory, badania ratownicze, powierzchniowe, sondażowe). Prowadzimy usługi dla osób prywatnych i instytucji. Współpracujemy z biurami projektowymi i geodezyjnymi, a także zarządcami nieruchomości, deweloperami, firmami budowlanymi. Oferujemy konkurencyjne ceny ze względu na zastosowanie najnowszych technologii dokumentacyjnych, które pozwalają nam sporządzać dokumentację w znacznie szybszym czasie, co powoduje skrócenie czasu prac terenowych i gabinetowych, a co za tym idzie, pozwala na zmniejsza ich kosztu. Współpracujemy z naukowcami z różnych dziedzin, tj. antropolodzy, archeozeolodzy, dendrolodzy, geofizycy, palinolodzy, konserwatorzy zabytków itp. Wszystkie prace archeologiczne prowadzimy elastycznie, tak by dostosować je do harmonogramu inwestycji. Wykonujemy również fotogrametrię niskiego pułapu, fotogrametrię naziemną, dokumentacje fotograficzną lotniczą oraz lotnicze skanowanie laserowe (LIDAR) tworzymy ortofotomapy, modele 3D oraz modele numeryczne terenu dla różnych branż. Wykonujemy również badania nieinwazyjne, geofizyczne metodami: georadarową, elektrooporową, magnetyczną oraz tomografię elektrooporową (ERT). Dokonujemy pomiarów objętości hałd przy pomocy dronów oraz sprzętu geodezyjnego.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!