Usługi

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu wszelkich formalności:

 • uzyskanie wymaganych opinii i zezwoleń dopuszczających tereny zbadanych stanowisk pod zabudowę (wnioski)
 • opracowujemy wnioski na wykonanie robót budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków
 • przygotowywanie analiz możliwości inwestycyjnych na terenach zabytkowych poprzedzających zakup tych obszarów (pracochłonność, kosztorysy)
 • sporządzamy programy badań
 • wykonujemy ekspertyzy
 • wykonanie dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej
 • doradztwo inwestycyjne na terenach będących pod ochrona konserwatorska i archeologiczną
 • kwerendy historyczne i archiwalne

Wykonujemy pełen zakres archeologicznych prac terenowych:

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu wszelkich formalności:

 • uzyskanie wymaganych opinii i zezwoleń dopuszczających tereny zbadanych stanowisk pod zabudowę
 • przygotowywanie analiz możliwości inwestycyjnych na terenach zabytkowych poprzedzających zakup tych obszarów (pracochłonność, kosztorysy)
 • sporządzamy programy badań
 • wykonujemy ekspertyzy
 • wykonanie dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej
 • doradztwo inwestycyjne na terenach będących pod ochrona konserwatorska i archeologiczną
 • kwerendy historyczne i archiwalne

Oferujemy wykonywanie nowoczesnej dokumentacji:

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!