Usługi

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu wszelkich formalności:

  • uzyskanie wymaganych opinii i zezwoleń dopuszczających tereny zbadanych stanowisk pod zabudowę (wnioski)
  • opracowujemy wnioski na wykonanie robót budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków
  • przygotowywanie analiz możliwości inwestycyjnych na terenach zabytkowych poprzedzających zakup tych obszarów (pracochłonność, kosztorysy)
  • sporządzamy programy badań
  • wykonujemy ekspertyzy
  • wykonanie dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej
  • doradztwo inwestycyjne na terenach będących pod ochrona konserwatorska i archeologiczną
  • kwerendy historyczne i archiwalne

Wykonujemy pełen zakres archeologicznych prac terenowych:

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!