Badania sondażowe

Badania sondażowe, to rodzaj badań rozpoznawczych w ramach prac archeologicznych, które polegają na odsłonięciu niewielkiego fragmentu obszaru, co pozwala określić prawdopodobieństwo wystąpienia stanowiska archeologicznego.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!