Badania powierzchniowe

Badania powierzchniowe, to nieinwazyjna forma badań archeologicznych, która polega na penetracji terenu w celu odkrycia zabytków archeologicznych widocznych na ziemi lub w formach krajobrazowych w tj. kurhany czy grodziska. Badania te maja na celu wstępne rozpoznanie terenu pod kontem występowania stanowisk archeologicznych.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!