Badania geofizyczne

Badania geofizyczne – nieinwazyjne metody badań

Chcąc ustalić, co znajduje się pod ziemią i stworzyć mapę czy przekrój danego terenu (np. w miejscu planowanej inwestycji), często potrzebne są nieinwazyjne metody badań. Jedną z grup, które znajdują zastosowanie w takiej sytuacji są badania geofizyczne – aktywne lub pasywne. Do niedestrukcyjnego rozpoznania powierzonego nam obszaru często wykorzystujemy georadar. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zebranie danych geologicznych i geofizycznych, a potem przeanalizowanie ich. Otrzymujesz od nas raport, z którego jasno wynika m.in. budowa geologiczna, parametry fizyczne w pionie i poziomie, przekrój, zróżnicowanie prądu czy występujące między obiektami natężenie pola magnetycznego. Aby pozyskać te informacje możliwie jak najszybciej, najdokładniej i przy niewielkiej ingerencji w badany obszar, wykorzystujemy różne metody badań geofizycznych.

Rodzaje badań geofizycznych w naszej ofercie

Nasza oferta jest kompleksowa – mamy szerokie specjalizacje i kompetencje potrzebne do wykonywania badań geofizycznych. Dysponujemy też profesjonalnym sprzętem, do którego obsługi potrzebna jest wiedza i doświadczenie. Dzięki temu możemy zaproponować naszym klientom kilka różnych metod badawczych, doradzamy przy tym, która z nich jest najskuteczniejsza w danej sytuacji.

Wykonujemy badania geofizyczne metodą:

  • georadarową – to jednorazowy pomiar pozwalający w tym samym czasie uzyskać informacje na wszystkich dostępnych antenie głębokościach,
  • ERT – zastosowanie w badaniu obiektów wielowarstwowych o skomplikowanej stratygrafii, głównie do odkrywania pozostałości architektury ceglanej i kamiennej,
  • elektrooporową – pomiar cech gleb za pomocą sztucznie wygenerowanego pola elektrycznego z możliwością równoczesnego prowadzenia pomiaru na różnych głębokościach,
  • magnetyczną – służą wykrywaniu śladów ludzkiej działalności i bytności z przeszłości, stosowane w badaniach archeologicznych.

Każde z nich odbywają się z wykorzystaniem innych narzędzi i służą do dostarczania innych informacji. Są jednak niezwykle precyzyjne, pozwalają bardzo dokładnie rozpoznawać stan geomechaniczny i strukturę ośrodka.

Zamów badania geofizyczne w Glesum

Glesum to doświadczona firma archeologiczna, która specjalizuje się w badaniach geofizycznych. Nieinwazyjne pomiary magnetyczne, elektrooporowe, georadarowe to nasza specjalność. Zajmujemy się nimi od lat, dlatego możemy zapewnić o sprawnym przebiegu prac, bez niszczenia np. ogrodów czy terenów przygotowanych pod inwestycje. Pomimo tego, uzyskiwane przez nas dane są bardzo rzetelne i z powodzeniem mogą służyć do dalszych analiz, planowania i realizowania zadań. Zapoznaj się także z ofertą fotogrametrii!