Teledetekcja

Fotogrametria

Jest to metoda pozwalająca na uzyskanie modelu 3d, numerycznego modelu pokrycia terenu oraz ortofotomapy. Można ją wykorzystywać zarówno do dokumentacji pojedynczych zabytków jak i całych obiektów archeologicznych, reliktów architektury oraz całych budynków, a przy wykorzystaniu drona również do dokumentacji całych stanowisk i krajobrazów archeologicznych. Metoda ta pozwala na przyśpieszenie dokumentacji oraz uczynienie jej bardziej dokładną co ma wpływ na temp prowadzenia prac badawczych na stanowisku.

Lidar

Lotnicze skanowanie laserowe (ALS) jest metodą polegającą skaningu laserowym danego obszaru oraz pozyskaniu chmury punktów. Urządzenie to rejestruje odległość za pomocą wiązki lasera odbitej od różnych powierzchni. Pozyskana chmurę można sklasyfikować na różne klasy np. powierzchnia ziemi czy roślinność co pozwala na np. usunięcie pokrywy roślinnej i stworzenie numerycznego modelu terenu. Pozwala to na dokumentowanie obiektów takich jak kurhany czy grodziska znajdujące się na terenach leśnych. Glesum zapewnia pełen profesjonalizm przy badaniach archeologicznych. Zapoznaj się także z nasza ofertą wykopalisk archeologicznych!

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!