Opinia archeologiczna

Pozwolenie na prace archeologiczne

opinia archeologiczna przy budowieArcheolog prowadzi prace zgodnie z opinią archeologiczną wydaną przez Inspektora w Urzędzie Ochrony Zabytków. Opinia wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest niezbędnym elementem do otrzymania pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych.

Czym zajmuje się archeolog?

Zadaniem archeologa jest odnalezienie, dokumentacja i analiza źródeł archeologicznych takich jak np.: elementów architektonicznych, rękodzieł, pozostałości biologicznych, szczątek ludzkich, poprzez stosowanie różnorakich metod badań. Archeolog może prowadzić nadzory archeologiczne i badania archeologiczne.

W praktyce archeolog prowadzi nadzory i badania archeologiczne na terenach inwestycji, które obejmują prace ziemne np. budowa domu, sklepu, wykonywanie przyłączy kanalizacji itp. na terenie objętym ochroną archeologiczną. Bardzo często archeolog jest niezbędny do pracy przy budowie autostrad, by przebadać grunt pod autostrady.

Archeolog musi być obecny podczas prac i nadzorować ten proces. Jeżeli w trakcie prac ziemnych zostaną odkryte obiekty archeologiczne, to archeolog jest zobowiązany wstrzymać prace, a następnie zabezpieczyć oraz udokumentować znalezisko. W praktyce w większości przypadków archeolodzy dokumentują obiekty bez wstrzymywania inwestycji. Wstrzymanie prac ziemnych może nastąpić w przypadku wykrycia ważnych znalezisk.

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowanych fachowców w prowadzeniu badań wykopaliskowych. Oferta obejmuje wszelkie prace archeologiczne, związane z otrzymaniem stosownych pozwoleń. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w siedzibie naszej firmy (Gdańsk). W ramach oferowanych usług wykonujemy również dokumentację archeologiczną – konserwatorską w formie sprawozdań i opracowań wyników badań, jak również kosztorysy badań archeologicznych. Zapoznaj się także z naszą ofertą ratowniczych badań archeologicznych!

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!