Wykopaliska archeologiczne

wykopaliska archeologiczneWykopaliska archeologiczne to jedna z najważniejszych terenowych metod badawczych w dziedzinie archeologii. Polega ona na systematycznym i dokumentowanym fizycznym rozbiorze stanowiska archeologicznego na poszczególne jednostki stratygraficzne, w kolejności od najmłodszej do najstarszej.

Rodzaje wykopalisk archeologicznych

Wyróżnić można dwa zasadnicze rodzaje wykopalisk:

  • Wykopaliska badawcze, które podejmowane są z pobudek czysto naukowych i dotyczą niezagrożonych stanowisk archeologicznych.
  • Wykopaliska ratownicze, które podejmowane są w odniesieniu do stanowisk archeologicznych zagrożonych zniszczeniem. Prowadzone są przed inwestycją, która może doprowadzić do zniszczenia stanowiska archeologicznego na obszarze. Mają na celu okrycie, zadokumentowanie oraz wydobycie z ziemi pozostałości dawnych kultur ludzkich.

Wśród wykopalisk ratowniczych wyróżnić można także dwa ich podrodzaje:

  • Wykopaliska wyprzedzające bania archeologiczne, podejmowane ze znacznym wyprzedzeniem czasowym w stosunku do planowanego zniszczenia stanowiska najczęściej np. w wyniku inwestycji.
  • Wykopaliska interwencyjne, podejmowane w sytuacji stwierdzenia trwającego procesu niszczenia na stanowiskach wcześniej nieznanych i odkrytych dopiero w czasie trwania inwestycji.

 

Wykopaliska archeologiczne – Gdańsk, województwo pomorskie, Polska

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie wykopalisk archeologicznych. Wyprzedzające badania archeologiczne stanowią jeden z elementów oferty realizowanej przez zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy w sposób odpowiedzialny realizują wykopaliska archeologiczne jak i wyprzedzające badania archeologiczne z uwzględnieniem określonych potrzeb inwestora.

Mimo, iż nasza firma mieści się w Gdańsku, działamy na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego. Do każdego zlecenia podchodzimy z należytą starannością. Zapewniamy elastyczne wykonywanie prac archeologicznych tak by dostosować je do harmonogramu danej inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!