Blog

Ortofotomapa - czym jest i do czego służy?

Ortofotomapa - czym jest i do czego służy?

W dobie znaczącego wzrostu dynamiki planowania przestrzennego ortofotomapa stanowi nieocenione narzędzie dla geodetów, urbanistów, inżynierów i wielu innych specjalistów. Ten…
Badania geofizyczne - najważniejsze informacje

Badania geofizyczne - najważniejsze informacje

Procesy zachodzące pod powierzchnią ziemi wywierają bezpośredni wpływ na trwałość konstrukcji budowlanych, a także możliwość realizacji określonych inwestycji lub ich…
Czym jest stanowisko archeologiczne?

Czym jest stanowisko archeologiczne?

Stanowisko archeologiczne to pozostałość po działalności człowieka, która prowadzona była w przeszłości. Jest to część przestrzeni, w obrębie której znajdują…
Czym jest fotogrametria?

Czym jest fotogrametria?

Choć fotogrametria wielu osobom wydaje się enigmatycznym terminem, to znana jest ona specjalistom już od XIX wieku. Najczęściej wykorzystuje się…
Lotnicze skanowanie laserowe

Lotnicze skanowanie laserowe

ALS, czyli lotnicze skanowanie laserowe, to nowoczesne narzędzie geofizyczne, pozwalające na uzyskanie precyzyjnej i dokładnej trójwymiarowej reprezentacji terenu z dużej…
Lidar - czym jest, jak działa i jakie ma zastosowanie

Lidar - czym jest, jak działa i jakie ma zastosowanie

Nazwa lidar to skrót od Light Detection and Ranging, co oznacza detekcję i pomiar odległości za pomocą światła. Ta nowoczesna…
Georadar w teorii i praktycznym zastosowaniu

Georadar w teorii i praktycznym zastosowaniu

Badanie podłoża i struktury gleby ma różnorodne zastosowanie i może przebiegać na wiele sposobów. Jednym z najskuteczniejszych jest georadar, czyli…
Geofizyka - najważniejsze przykłady praktycznego zastosowania

Geofizyka - najważniejsze przykłady praktycznego zastosowania

Geofizyka to dyscyplina nauki zajmująca się badaniem zjawisk zachodzących na i pod powierzchnią Ziemi. Łączy w sobie takie obszary wiedzy…
Jaki jest cel badań archeologicznych?

Jaki jest cel badań archeologicznych?

Badania archeologiczne to ogół czynności i działań o charakterze naukowym, które mają służyć odkrywaniu i rozpoznawaniu zabytkowych obiektów oraz przedmiotów.…
Badania archeologiczne przed pozwoleniem na budowę: Gdzie? Kiedy? Dlaczego?

Badania archeologiczne przed pozwoleniem na budowę: Gdzie? Kiedy? Dlaczego?

W 1978 roku rozpoczęły się prace nad stworzeniem Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP). Ich celem jest powierzchniowe zbadanie całego obszaru kraju…
Zabytki archeologiczne: Co to jest?

Zabytki archeologiczne: Co to jest?

Celem prowadzenia badań archeologicznych przed pozwoleniem na budowę jest zabezpieczenie wszelkich zabytków archeologicznych, które pozostawały dotychczas nieodkryte na zidentyfikowanym wcześniej stanowisku i/lub…
Jakie narzędzia wykorzystuje w pracy archeolog?

Jakie narzędzia wykorzystuje w pracy archeolog?

Do podstawowych zadań archeologa należy poznawanie i przybliżanie nam przeszłości na podstawie dowodów materialnych znalezionych pod ziemią, pozostałych po dawnej…
Kara za brak nadzoru archeologicznego

Kara za brak nadzoru archeologicznego

Wiele prac ziemnych musi być przeprowadzanych pod nadzorem osób posiadających do tego odpowiednie kwalifikacje. Gdy działka usytuowana jest niedaleko stanowiska…
Stanowisko archeologiczne na działce budowlanej

Stanowisko archeologiczne na działce budowlanej

Inwestor, na którego działce budowlanej znajduje się stanowisko archeologiczne jest zobowiązany do przeprowadzenia badań archeologicznych. W tym celu, przed rozpoczęciem…
Czym zajmują się archeolodzy?

Czym zajmują się archeolodzy?

Archeolog to osoba specjalizująca się w badaniu minionych kultur i cywilizacji, a także ich relacji z otaczającym je środowiskiem. W…
Nadzór archeologiczny przy budowie domu

Nadzór archeologiczny przy budowie domu

Okres wiosenny jest szczególnym okresem dla prywatnych inwestorów budowlanych. Wówczas rozpoczynają się rozmaite inwestycje, których celem najczęściej bywa budowa domu…
Jakie są koszty badań archeologicznych?

Jakie są koszty badań archeologicznych?

Włączenie badań archeologicznych w jakikolwiek proces inwestycyjny, wciąż spotyka się z niechęcią przedsiębiorców. Niewątpliwie wiąże się to z koniecznością ponoszenia…

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!