Blog

Jaki jest cel badań archeologicznych?

Jaki jest cel badań archeologicznych?

Badania archeologiczne to ogół czynności i działań o charakterze naukowym, które mają służyć odkrywaniu i rozpoznawaniu zabytkowych obiektów oraz przedmiotów.…
Badania archeologiczne przed pozwoleniem na budowę: Gdzie? Kiedy? Dlaczego?

Badania archeologiczne przed pozwoleniem na budowę: Gdzie? Kiedy? Dlaczego?

W 1978 roku rozpoczęły się prace nad stworzeniem Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP). Ich celem jest powierzchniowe zbadanie całego obszaru kraju…
Zabytki archeologiczne: Co to jest?

Zabytki archeologiczne: Co to jest?

Celem prowadzenia badań archeologicznych przed pozwoleniem na budowę jest zabezpieczenie wszelkich zabytków archeologicznych, które pozostawały dotychczas nieodkryte na zidentyfikowanym wcześniej stanowisku i/lub…
Jakie narzędzia wykorzystuje w pracy archeolog?

Jakie narzędzia wykorzystuje w pracy archeolog?

Do podstawowych zadań archeologa należy poznawanie i przybliżanie nam przeszłości na podstawie dowodów materialnych znalezionych pod ziemią, pozostałych po dawnej…
Kara za brak nadzoru archeologicznego

Kara za brak nadzoru archeologicznego

Wiele prac ziemnych musi być przeprowadzanych pod nadzorem osób posiadających do tego odpowiednie kwalifikacje. Gdy działka usytuowana jest niedaleko stanowiska…
Stanowisko archeologiczne na działce budowlanej

Stanowisko archeologiczne na działce budowlanej

Inwestor, na którego działce budowlanej znajduje się stanowisko archeologiczne jest zobowiązany do przeprowadzenia badań archeologicznych. W tym celu, przed rozpoczęciem…

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!