Poszukiwanie georadarem

Georadar, znany również jako GPR (Ground Penetrating Radar), to zaawansowana technologia wykorzystywana w geofizyce do badania podziemnych struktur. Dzięki swoim unikalnym właściwościom, georadar stał się nieocenionym narzędziem w różnych dziedzinach, od geologii po inżynierię.

Jak działa georadar?

Działanie georadaru opiera się na emisji fali elektromagnetycznej, która po odbiciu lub załamaniu na granicy dwóch ośrodków różniących się pomiędzy sobą stałą dielektryczną powraca i jest rejestrowana przez antenę odbiorczą. Przykładem takiej granicy może być przejście między różnymi typami gleby, obecność podziemnych struktur czy pustek.

Odbite fale są rejestrowane przez antenę odbiorczą. Analiza uzyskanych w ten sposób danych pozwala na określenie charakterystyki i lokalizacji obiektów podziemnych. Na podstawie czasu powrotu fali oraz jej amplitudy, specjaliści mogą wnioskować o głębokości, rozmiarze i rodzaju obiektów znajdujących się pod powierzchnią.

Kluczowe cechy georadaru

Przeprowadzając poszukiwania georadarem należy mieć na uwadze kilka kwestii. Jedną z głównych zalet georadaru jest bezinwazyjny charakter prowadzonych prac pomiarowych. Metoda ta nie wymaga fizycznego zakłócania badanego terenu, co jest szczególnie ważne w miejscach o znaczeniu archeologicznym, ekologicznym czy w obszarach miejskich. Ponadto, georadar umożliwia szybkie i efektywne przeprowadzenie badań, co jest istotne w projektach wymagających natychmiastowych wyników. Z drugiej strony skuteczność georadaru jest uzależniona od kontrastu dielektrycznego – różnicy we właściwościach elektrycznych między badanym obiektem a otoczeniem. Im większy jest kontrast, tym wyraźniejszy i łatwiejszy do interpretacji jest sygnał odbity.

O głębokości penetracji i rozdzielczości obrazu decyduje częstotliwość anteny georadarowej. Anteny o niższej częstotliwości (np. 25-200 MHz) mogą penetrować głębiej, ale z mniejszą rozdzielczością, podczas gdy anteny o wyższej częstotliwości (np. 900-2000 MHz) oferują wyższą rozdzielczość, ale na mniejszych głębokościach.

Profesjonalne usługi poszukiwania georadarem

Firma GLESUM specjalizuje się w poszukiwaniach georadarem. Zależnie od potrzeb i specyfiki obszaru, na jakim realizowana ma być inwestycja, poszukiwania georadarem mogą stanowić odrębną usługę lub być częścią kompleksowej obsługi archeologicznej. Usługi świadczymy na terenie całego kraju. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą innych usług archeologicznych.