Ortofotomapa – czym jest i do czego służy?

ortofotomapa

W dobie znaczącego wzrostu dynamiki planowania przestrzennego ortofotomapa stanowi nieocenione narzędzie dla geodetów, urbanistów, inżynierów i wielu innych specjalistów. Ten szczegółowy, metryczny obraz terenu łączy w sobie precyzję zdjęć lotniczych lub satelitarnych z dokładnością danych geodezyjnych, tym samym otwierając przed nami nowe możliwości analizy i interpretacji terenu.

Czym dokładnie jest ortofotomapa? Jak powstaje? Czemu zawdzięcza aż tak dużą popularność?

Ortofotomapa

Ortofotomapa jest zaawansowanym narzędziem kartograficznym, które odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach związanych z planowaniem przestrzennym i analizą terenu. To nie tylko zwykła mapa, ale obraz terenu, który łączy w sobie cechy metryczne – jest dokładny i mierzalny. Powstaje ona przez przetwarzanie cyfrowych zdjęć lotniczych lub satelitarnych, które są następnie konwertowane w taki sposób, aby zachować prawdziwe proporcje i odległości. Kluczowym elementem w tym procesie jest korekta zdjęć, która eliminuje wszelkie zniekształcenia perspektywiczne, co oznacza, że obiekty na ortofotomapie są reprezentowane w sposób ortogonalny, czyli w rzucie prostopadłym.

Jak powstaje ortofotomapa?

Tworzenie ortofotomapy to proces technologicznie zaawansowany, wymagający precyzji i zastosowania specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania. Proces ten rozpoczyna się od pozyskania odpowiednich zdjęć lotniczych lub satelitarnych, które stanowią fundament dla dalszych działań. Zdjęcia można wykonać za pomocą dronów, samolotów załogowych wyposażonych w specjalistyczne kamery, a nawet satelitów. Ważne jest, aby zdjęcia były wykonane z odpowiedniej wysokości i pod odpowiednimi kątami, co zapewnia pokrycie całego obszaru i uzyskanie potrzebnych detali.

Kolejnym etapem pracy nad ortofotomapą jest georeferencja i korekcja zniekształceń. Georeferencja polega na przypisaniu każdemu zdjęciu dokładnych współrzędnych geograficznych, podczas gdy zadaniem korekcji zniekształceń jest usunięcie zniekształceń perspektywicznych, które są naturalną konsekwencją fotografowania z powietrza. Proces ten zapewnia, że każdy punkt na zdjęciu odpowiada swojemu rzeczywistemu położeniu na ziemi.

Kolejnym etapem jest stworzenie mozaiki, czyli połączenie wielu zdjęć w jeden spójny obraz. Na tym etapie może również nastąpić dodatkowe przetwarzanie obrazu, takie jak poprawa kontrastu czy nasycenia kolorów. Ostatnim krokiem jest konwersja przetworzonej mozaiki zdjęć do rzutu ortogonalnego. Oznacza to, że obraz jest przekształcany tak, aby linie pionowe obiektów (jak budynki) były przedstawione jako prostopadłe do płaszczyzny mapy. Dzięki temu ortofotomapa odzwierciedla rzeczywiste położenie i rozmiary obiektów.

Do czego służy ortofotomapa?

Ortofotomapa znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w szczególności w dziedzinach związanych z planowaniem przestrzennym, geodezją, urbanistyką, rolnictwem, a także w ochronie środowiska. Ortofotomapy są nieocenione w procesie planowania i projektowania urbanistycznego, jak również monitorowania zmian środowiskowych, takich jak erozja, zmiany w użytkowaniu terenów, czy zmiany w ekosystemach. Ortofotomapy są również wykorzystywane w badaniach naukowych, w tym w archeologii, gdzie pomagają w identyfikacji i badaniu stanowisk archeologicznych.