Czym jest fotogrametria?

Fotogrametria

Choć fotogrametria wielu osobom wydaje się enigmatycznym terminem, to znana jest ona specjalistom już od XIX wieku. Najczęściej wykorzystuje się ją w geodezji i kartografii. Czym jest fotogrametria? Do czego służy?

Fotogrametria – definicja

Fotogrametria to dziedzina naukowo-techniczna skupiona wokół odtwarzania form, rozmiarów i wzajemnego ulokowania obiektów w przestrzeni na podstawie zrobionych wcześniej zdjęć. Fotografie wykonuje się przy użyciu specjalnych kamer niepowodujących zniekształceń, nieostrości i zmian chromatycznych obrazu. Wyposażone są zwykle w kilka zróżnicowanych pod względem rodzaju szkła soczewek. Podstawowym kryterium podziału fotogrametrii jest sposób robienia zdjęć. Wyróżnia się:

  • terrafotogrametrię,
  • aerofotogrametrię.

W pierwszym przypadku zdjęcia robione są na ziemi, w drugim – z powietrza, poprzez wykorzystanie samolotów. Kolejny podział uwzględnia sposób wykorzystania fotografii:

  • jednoobrazowy,
  • przestrzenny.

Gdzie znajduje zastosowanie fotogrametria?

Fotogrametria pozwala na narysowanie map, a ponadto ułatwia pomiar rozległych obszarów. Dzięki niej można także wyznaczyć wysokość, na której znajduje się fotografowany obiekt. Pierwsze zdjęcia zostały wykonane w latach 50. XIX wieku, z balonu, w stolicy Francji. W Polsce fotogrametria posłużyła do narysowania mapy topograficznej obszaru tatrzańskiego.

Poza geodezją i kartografią fotogrametria stosowana jest w medycynie do pomiaru ludzkiego ciała lub wybranego fragmentu. Jest to praktyczne rozwiązanie wykorzystywane w celu wykrycia i analizy skrzywień kręgosłupa, jak również oceny postępów w rehabilitacji. Bitmapy używane są często w medycynie plastycznej. Dokonane pomiary pozwalają na przeprowadzenie analizy kształtu twarzy, a w dalszym etapie – ocenę rezultatów operacji plastycznej.  Dzięki fotogrametrii można określić kształt zębów i na tej podstawie dobrać odpowiednią protezę. W okulistyce stosowana jest tzw. fundus kamera, czyli specjalny aparat, za pomocą którego wykonuje się analizę kształtu soczewki i tarczy nerwu wzrokowego. Inne obszary zastosowania fotogrametrii to m.in. architektura, archeologia oraz meteorologia.

Fotogrametria to technika, dzięki której możliwe są inwentaryzacja zabytków, ocena wysokości obiektu, analiza ciała oraz stworzenie dokładnych map w określonej skali. Postęp technologiczny z pewnością wpłynie na rozwój tej dziedziny, a co za tym idzie – zwiększenie obszarów jej efektywnego wykorzystania. Przykładem tego zjawiska może być zastąpienie zdjęć balonowych satelitarnymi.