Lotnicze skanowanie laserowe

Lotnicze-skanowanie-laserowe

ALS, czyli lotnicze skanowanie laserowe, to nowoczesne narzędzie geofizyczne, pozwalające na uzyskanie precyzyjnej i dokładnej trójwymiarowej reprezentacji terenu z dużej wysokości. Opiera się na zastosowaniu skanowania laserowego i oprogramowania, które pozwala na przekształcenie zebranych danych w dokładne modele 3D.

Gdzie i kiedy stosuje się lotnicze skanowanie laserowe

Zastosowanie lotniczego skanowania laserowego jest bardzo szerokie i obejmuje różne dziedziny, takie jak geologia, geodezja, kartografia, górnictwo, ochrona środowiska, budownictwo, urbanistyka. W komercyjnym zastosowaniu, lotnicze skanowanie laserowe jest często wykorzystywane do mapowania terenów, kontroli drenażu, monitorowania przebiegu erozji gleb, wytyczania tras komunikacyjnych.

Warto podkreślić fakt, że lotnicze skanowanie laserowe jest bardzo dokładne i pozwala na uzyskanie precyzyjnych informacji o terenie w krótkim czasie. Dzięki temu jest jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań do mapowania dużych obszarów. Ze względu na te unikalne możliwości, lotnicze skanowanie laserowe jest wykorzystywane w planowaniu przebiegu inwestycji urbanistycznych i geologicznych.

Kto korzysta z lotniczego skanowania laserowego?

Metoda ta wykorzystywana jest przez firmy państwowe oraz prywatne zajmujące się wydobyciem złóż i paliw. Pozwala na dokładnie określenie geologii terenu, topografii oraz potencjalnego ulokowania cennych dóbr. Jest też stosowane w kartografii i wojskowości, do tworzenia szczegółowych map i trójwymiarowych modeli.

Inżynieria budowlana wykorzystuje lotnicze skanowanie laserowe do planowania realizacji inwestycji konstrukcyjnych oraz do monitorowania realizacji projektów budowlanych. Znajduje też zastosowanie w ochronie środowiska, pozwalając na monitorowanie zachodzących w nim zmian i procesów.

Agencje bezpieczeństwa oraz instytucje rządowe wykorzystują lotnicze skanowanie laserowe do monitorowania przebiegu sytuacji kryzysowej w czasie powodzi, trzęsień ziemi, wystąpienia osuwisk terenu.

Stopień dokładności pomiarów lotniczego skanowania laserowego

Uzyskane za pomocą tej metody wyniki są wysoce dokładne, a na ich precyzję wpływ mają takie czynniki jak: wykorzystany sprzęt, panujące warunki atmosferyczne, wysokość, z której dokonuje się pomiarów. Dokładność lotniczego skanowania laserowego jest bardzo wysoka i może wynosić nawet kilka centymetrów lub milimetrów, w zależności od wspomnianych warunków.