Georadar w teorii i praktycznym zastosowaniu

georadar

Badanie podłoża i struktury gleby ma różnorodne zastosowanie i może przebiegać na wiele sposobów. Jednym z najskuteczniejszych jest georadar, czyli metoda powalająca na precyzyjne i dokładne monitorowanie geologicznych własności podłoża. W jej trakcie emitowane są krótkie i ultrakrótkie fale elektromagnetyczne, których częstotliwość pozwala na odbijanie się od struktur skalnych. W ten sposób monitoruje się własności dielektryczne warstw podłoża.

Działanie i funkcje georadaru

W trakcie korzystania z georadaru emitowany jest sygnał, który po przejściu przez warstwy ziemi jest odbierany przez antenę i przekształcany na konkretny obraz. Powstająca w ten sposób wizualizacja odzwierciedla struktury i warstwy ulokowane pod powierzchnią ziemi. Oprócz możliwości stosowania georadaru do badania struktur podłoża, może też być pomocny w detekcji takich obiektów jak kable, rury, fundamenty.

Georadar znajduje zastosowanie tak od strony praktycznej jak i teoretycznej. Często jest jedyną możliwą do zastosowania metodą pozwalającą na szczegółową detekcję stanu podłoża bez konieczności wykonywania drogich i wymagających odwiertów.

Praktyczne zastosowanie georadaru

Georadar jest techniką pomiaru znajdującą zastosowanie w wielu branżach, takich jak budownictwo, geologia, archeologia. W każdej z nich może być stosowany jako istotne źródło wiedzy o strukturze podłoża, wykorzystywanej do planowania dalszych działań i inwestycji.

Branża budowlana korzysta z georadaru w celu określenia rozkładu warstw gleby i skał znajdujących się pod powierzchnią ziemi. Dostarcza tym samym informacji niezbędnych przy projektowaniu i realizacji planów budowy. Jest niezastąpiony w czasie lokalizowania miejsca na fundamenty budynków, w ocenie stanu gruntu oraz kontroli jego jakości.

Geologia wykorzystuje georadar do identyfikowania cennych złóż – minerałów i paliw naturalnych. Jego odczyty są podstawą w planowaniu wykonania odwiertów oraz opracowywanie strategii poszukiwania złóż w przyszłości.

W archeologii georadar jest stosowany do poszukiwania znalezisk historycznych zakopanych pod ziemią oraz do badania obszarów o historycznym znaczeniu, bez konieczności ich rozkopywania. Pozwala określić miejsce lokalizacji dawnych osiedli, cmentarzy, zabudowań, a także lokalizacji nieistniejących już miast.

Ponadto georadar może być wykorzystywany w geotechnice, inżynierii, hydrogeologii, glacjologii, a także w zastosowaniu wojskowym i militarnym. Zapoznaj się z naszą ofertą badań archeologicznych!