Lidar – czym jest, jak działa i jakie ma zastosowanie

lidar

Nazwa lidar to skrót od Light Detection and Ranging, co oznacza detekcję i pomiar odległości za pomocą światła. Ta nowoczesna technologia pomiarowa posługuje się falami świetlnymi, które po odbiciu od docelowego obiektu powracają do urządzenia emitującego. W ten sposób pomiary lidarem pozwalają szczegółowo określić odległość dzielącą dwa odległe od siebie punkty, a także kształt wybranych obiektów i ich wymiary fizyczne.

Zastosowanie lidaru w różnych branżach

Lidar jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak geologia, archeologia, nawigacja, geodezja, geografia. W każdej z nich jest wykorzystywany jako metoda dokonywania precyzyjnych pomiarów, pozwalająca na gromadzenie informacji niedostępnych w inny sposób.

W geologii i badaniach archeologicznych pomiary lidarem są stosowane do badania geologicznej historii powierzchni ziemi, znajdowania jaskiń i zamaskowanych pod glebą zabytków. Może też służyć do ustalania położenia fundamentów dawnych budynków oraz detekcji złóż mineralnych.

Nawigacja wykorzystuje lidar do obsługi maszyn transportowych przemieszczających się po morzu i w powietrzu. Pozwala zapewnić bezpieczny i dokładny przebieg lądowania samolotów oraz dokładnie określić pozycję i kierunek ruchu statków morskich.

Geodeci wykorzystują pomiary lidarem do gromadzenia informacji na temat struktur gleby i jej wewnętrznych warstw, na podstawie których tworzy się mapy i trójwymiarowe modele danego terenu. Podobne zastosowanie znajduje w geografii.

Prywatne i komercyjne zastosowanie lidaru

Firmy budowlane i remontowe wykorzystują lidar do pomiaru i kontroli jakości wykonywanych prac. Pomiary lidarem znajdują zastosowanie w rolnictwie, gdzie pozwala na mapowanie dużych terenów oraz określenie optymalnego sposobu ich wykorzystania i zarządzania zasobami ziemskimi.

Inżynieria drogowa wykorzystuje lidar do wykonywania pomiarów ukształtowania terenu oraz planowania przebiegu dróg, tuneli, wiaduktów, lotnisk i innych obiektów infrastruktury. Pozwala wykryć potencjalne przeszkody znajdujące się na terenie realizowanych inwestycji. Może być też stosowany do kontroli sposobu wykonania infrastruktury.

Popularność zastosowania lidaru wynika z jego wysoce precyzyjnych odczytów. W idealnych warunkach, lidar może osiągać dokładność pomiarów na poziomie kilku milimetrów. W warunkach rzeczywistych wartość ta może być nieco niższa, jednak wciąż znacząco przewyższa odczyty innych technologii, na przykład skanowania lotniczego lub GPS.