Kara za brak nadzoru archeologicznego

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymarzonego domu wymaga od nas dopełnienia szeregu formalności oraz zebrania wszelkich niezbędnych dokumentów. Jednym z nich jest zezwolenie konserwatorskie. Może się bowiem okazać, że konieczny będzie w naszym przypadku nadzór archeologiczny.

To, czy konieczny jest nadzór archeologa nad prowadzonymi pracami ziemnymi zależy przede wszystkim od umiejscowienia działki, na której planujemy budowę nieruchomości. Jeśli znajduje się ona w niedalekiej odległości od stanowiska archeologicznego, będąc jednocześnie pod ochroną konserwatora zabytków, to Wojewódzki Konserwator Zabytków może zlecić przeprowadzenie badań archeologicznych lub nadzór archeologiczny. Niedopełnienie tego obowiązku, a więc przeprowadzenie robót ziemnych bez udziału wykwalifikowanego archeologa wiąże się z wysoką karą finansową. (Zgodnie z art. 115 ustawy o ochronie zabytków, kara grzywny grozi za niepowiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także nie wstrzymał wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć znaleziony przedmiot.) Dlatego jeśli zostanie nam zlecony nadzór, najlepiej go przeprowadzić, nie licząc na to, że niedopełnienie tego obowiązku nie wyjdzie na jaw przy odbiorze budynku.

Ile kosztuje nadzór archeologiczny?

Większość inwestorów stara się uniknąć nadzoru archeologicznego, gdyż są przekonani, że współpraca z archeologiem jest bardzo droga i dodatkowo wiąże się z opóźnieniami na placu budowy. W praktyce kontrolowanie i prowadzenie dokumentacji przez archeologa jest zazwyczaj wyceniane adekwatnie do powierzchni objętej nadzorem. Nadzorem standardowo obejmuje się nie całą działkę, a wyłącznie jej fragment, na którym ma powstać dom i w związku z powyższym zaplanowane są prace ziemne.

Pod uwagę podczas wyceny nadzoru archeologicznego bierze się pod uwagę również takie czynniki, jak rodzaj obiektów występujących na pobliskim stanowisku oraz czas trwania robót ziemnych. W celu uzyskania wiążącej wyceny przeprowadzenia badań lub nadzoru archeologicznego warto się skontaktować bezpośrednio z wybranym przez nas archeologiem, który przygotuje wycenę w oparciu o dostarczoną dokumentację.