Jakie narzędzia wykorzystuje w pracy archeolog?

Do podstawowych zadań archeologa należy poznawanie i przybliżanie nam przeszłości na podstawie dowodów materialnych znalezionych pod ziemią, pozostałych po dawnej działalności człowieka. W zależności do stanowiska archeologicznego mogą to być:

 • fragmenty architektury,
 • narzędzia,
 • przedmioty użytkowe,
 • materiał biologiczny (kości).

W pracy archeologa możemy wyróżnić dwa kierunki. Pierwszy to praca o charakterze głównie fizycznym. Drugi to praca w placówce naukowej, która obejmuje dokładnie badanie znalezisk, przyporządkowanie ich do danej epoki, ocenę ich przynależności kulturowej i wartości.

Archeolog a praca w terenie

Praca archeologa w terenie koncentruje się przede wszystkim na pracy fizycznej, której celem jest wydobywanie znalezisk z miejsc, w których zostały one zachowane. Jest to praca wykopaliskowa, którą najczęściej realizuje cały zespół archeologów. Prowadzenie wykopalisk polega na:

 • zabezpieczeniu terenu,
 • dokładnym oznakowaniu terenu,
 • wydostaniu cennych przedmiotów,
 • udokumentowaniu znalezisk.

Wykonywanie pracy archeologa w terenie wiąże się z wielogodzinnym trwaniem w niewygodnej pozycji. Znaleziska odnajdywane w ramach stanowisk archeologicznych są bezcenne, dlatego też niezależnie od miejsca ich odnalezienia najważniejsza kwestią jest ich wydobycie bez naruszenia struktury. W tym celu archeolodzy posługują się różnymi narzędziami, które pozwalają na:

 • w pierwszej kolejności dostanie się do znaleziska,
 • wydostanie znaleziska,
 • zabezpieczenie znaleziska na czas transportu do jednostki badawczej.

Mogą to być zarówno zwykłe łopaty, jak i specjalne małe łopatki, a nawet pędzelki.

Od czego zależy dobór narzędzi?

Dobór narzędzi podczas realizacji prac w terenie jest uzależniony od wielu czynników. Głębokość, na jakiej znajdują się znaleziska są jednym z nich. Im bliżej miejsca oczekiwanego znaleziska znajduje się archeolog, po tym bardziej precyzyjne i delikatne narzędzia sięga. Ma to na celu takie wydobycie znaleziska na powierzchnię, które nie wpłynie na jego strukturę i nie spowoduje żadnych uszkodzeń.