Zabytki archeologiczne: Co to jest?

Celem prowadzenia badań archeologicznych przed pozwoleniem na budowę jest zabezpieczenie wszelkich zabytków archeologicznych, które pozostawały dotychczas nieodkryte na zidentyfikowanym wcześniej stanowisku i/lub...